HomeFeaturedFocusCe trebuie sa stii despre ridicarea tarifelor de roaming din 15 iunie...

Ce trebuie sa stii despre ridicarea tarifelor de roaming din 15 iunie 2017. Costuri, beneficii pentru abonatii Orange

Roaming_UE

Din 15 iunie 2015 (inclusiv) intră în vigoare reglementarea UE prin care se abrogă tarifele actuale de roaming și intră în vigoare unele noi, mult mai mici, alături de posibilitatea folosirii în Spațiul Uniunii Europene a resurselor naționale contractate prin abonamente lunare/cartele prepay. Un proces de reglementare a costurilor, îndelung așteptat de cetățenii UE se încheie, cu un rezultat pozitiv pentru consumatori: devine mult mai ieftin să vorbești la telefon și să consumi date atunci când ești în roaming în țările UE. Indiferent de operatorul de telefonie la care ești abonat.

Totul e verde și frumos la nivel declarativ, însă înainte să ne aruncăm cu capul înainte și să consumăm în neștire minute și date în roaming (DOAR ÎN ȚĂRILE UE) sunt câteva detalii pe care trebuie să le știm.

Ce trebuie știut despre ridicarea tarifelor de roaming din 15 iunie 2017:

1. Tarifele standard aplicate pentru apelurile de voce/sms-uri sau trafic de date se diminuează semnificativ NUMAI pentru zona UE, fiind aceleași în tot spațiul Comunității Europene. Mai exact:

– 0.06 euro/min – apel efectuat către statele membre SEE

– 0.024 euro/SMS

– 0.0092 euro/MMS

– 0.0092 euro/MB

Sunt prețurile exprimate în EUR, cu TVA și se aplică după consumarea resurselor naționale (cu limită de roaming UE) din abonamente.

2. Nu trebuie să faci nimic special pentru a beneficia automat de aceste tarife.

În afara situației în care nu ai activat (de curând) vreun abonament FĂRĂ RESURSE DE ROAMING, vei beneficia automat de noile tarife și reglementări UE.

3. Resursele naționale din abonamente devin resurse ce pot fi consumate și în roaming UE.

Toate resursele NAȚIONALE disponibile în abonamente vor putea fi consumate și în roaming, la fel ca în România. Adică nu o să conteze dacă sunați pe cineva din altă rețea din România sau dintr-o altă țară UE, taxarea (respectiv consumarea resurselor) se va face exact la fel.

Ex: dacă aveți abonament de voce cu 600 minute naționale, le veți putea consuma la fel de bine și în Roaming UE. Pe de altă parte, resursele DOAR ÎN REȚEA, NU vor putea fi consumate în Roaming, chiar dacă vă aflați în cadrul unui operator care face parte din același grup cu cel la care sunteți abonat.

4. Limite de folosire rezonabilă

De știut că în urma tratativelor dintre UE și operatorii de telefonie mobilă, aceștia din urmă au obținut o mică victorie, în sensul că în anumite situații vor putea să aplice o limitare a nivelului de consum (voce și date) pe baza a ceea ce se numește limită rezonabilă.

Asta înseamnă că e posibil ca unele tipuri de abonamente să nu poată folosi complet resursele naționale (voce și date) în roaming UE.

Ex: unii operatori pot să aplice limite de consum și să permită folosirea în roaming doar a unei părți din resursele naționale, atât pentru voce cât și pentru date.

Fiecare operator în parte, pe fiecare tip de abonament pe care îl are în ofertă, trebuie să specifice clar care sunt limitele de folosire a resurselor în roaming.

Vă recomand să consultați cu atenție informațiile publice ale operatorului la care aveți abonament!

5. Poți consuma resurse de voce/date și peste limitele rezonabile

Treaba asta cu limitele rezonabile impuse de operatori are legătură cu resursele contractate în abonament și pe care le poți folosi în roaming UE. După trecerea pragului de ”limită rezonabilă” poți consuma în continuare resurse de voce/date, doar că ele vor începe să fie taxate la costurile standard – adică – 0.06 euro/min – apel efectuat către statele membre SEE, respectiv – 0.0092 euro/MB.

Bineînțeles că și după ce începi să plătești, operatorul va putea să îți blocheze traficul în roaming dacă ajunge să te considere un utilizator abuziv – treaba asta cu abuzul în roaming e un subiect tratat separat de fiecare operator. Și aici recomand citirea cu atenție a clauzelor contractuale specifice.

 

image

Eu sunt abonat Orange, așa că prima dată pot să vă spun care vor fi tarifele Orange și cum vor fi afectați abonații din această rețea începând cu 15 iunie 2017 vizavi de roaming-ul în UE. Vedeți mai jos despre ce e vorba:

Ce schimbări presupune Regulamentul European pentru serviciul Roaming?

(detalii aici)

Începând cu 15 iunie 2017, Regulamentul European pentru serviciul Roaming permite clienților cu acces la serviciul roaming să folosească resursele naționale și în roaming în Europa, în statele membre ale Spațiului Economic European (SEE), format în prezent din țările membre UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
În același timp, tot din 15 iunie 2017, apelurile primite în roaming în Spațiul Economic European vor fi gratuite.

Ce abonamente au acces la serviciul roaming?
Toate abonamentele încheiate până în 2 aprilie 2017 au acces la serviciul roaming și la folosirea resurselor naționale și în roaming în Europa, începând cu 15 iunie 2017.
Pentru abonamentele încheiate începând cu 3 aprilie 2017, serviciul roaming este disponibil doar pentru cele care au inclus accesul în roaming SEE (Spațiul Economic European). În cazul abonamentelor care au numai acces național, nu poate fi activat serviciul roaming.
Dacă ai un abonament numai cu acces național, poți oricând să îl modifici, alegând din ofertă curentă un pachet cu acces roaming în SEE și respectând termenii contractuali.

Cum utilizez resursele naționale în roaming?
Dacă ai un abonament cu acces roaming poți folosi toate minutele și SMS-urile naționale și în roaming în Spațiul Economic European. Aceste condiții se aplică indiferent de volumul resurselor incluse, limitate sau nelimitate. După consumarea tuturor resurselor incluse, pentru apelurile și SMS-urile  din roaming se vor aplică tarifele (standard) din ofertă comercială.
Resursele de internet naționale pot fi folosite în roaming în Spațiul Economic European în limită permisă, această fiind calculată în funcție de abonamentul pe care îl ai: costul abonamentului fără TVA/ 7.7(costul de roaming reglementat în Regulamentul European) X 2, dar fără a depăși traficul de internet național inclus în pachet.
Limită standard pentru tipul abonamentului tău este menționată în contul tău  la descrierea pachetului, iar limită disponibilă o regăsești începând din 15 iunie la Cronos și la *100# ramură roaming.
Ce se întâmplă dacă am un abonament cu resurse incluse de roaming pentru Europa?
Te vei bucura în continuare de resursele de roaming incluse, acestea având prioritate la consum. După consumarea resurselor dedicate, vei putea consumă din resursele naționale incluse în abonament.

Ce se întâmplă dacă am un abonament cu resurse incluse de roaming pentru Europa și alte țări din restul lumii?
Resursele de roaming care sunt dedicate atât zonei 1 cât și altor țări din restul lumii vor rămâne exclusiv disponibile pentru țările non-membre ale Spațiului Economic European, urmând că pentru consumul în roaming SEE să fie folosite resursele naționale ale abonamentului tău.

Cum se face taxarea când sunt în roaming

(detalii aici)

Dacă ai un abonament cu acces la roaming în SEE, vei putea utiliza resursele naționale și în Spațiul Economic European, după cum urmează:

– toate minute și SMS incluse

– o parte din traficul de internet în funcție de limita de consum a resurselor de date în Spațiul Economic European stabilită pentru fiecare abonament. Limita este calculată astfel: valoarea abonamentului tău (fără TVA) / 7.7 euro x 2. Poți afla limita de date în roaming în SEE aferentă abonamentului tău aici.

După consumarea resurselor incluse disponibile în roaming în SEE,  tarifele vor fi (în euro, cu TVA):

– 0.06 euro/min – apel efectuat către statele membre SEE

– 0.024 euro/SMS

– 0.0092 euro/MMS

– 0.0092 euro/MB

Detalii despre tarifele de roaming pentru alte destinații sunt disponibile pe pe www.orange.ro/roaming
Din 15 iunie 2017 poţi afla care sunt resursele disponibile în roaming în SEE și costurile suplimentare înregistrate în roaming prin intermediul serviciului Cronos:

– fie prin mesaj scris, fără text, la 415 (tariful aplicat este cel de mesaj scris expediat din roaming – 0.024 euro,

– fie prin apel gratuit la *115#, în rețelele care permit tehnologia USSD

Convorbirile și traficul de internet efectuate în roaming sunt facturate de Orange pe baza datelor primite de la operatorul în a cărui rețea a fost înregistrat telefonul tău. De aceea, informațiile despre consum si costurile pe care le acumulezi în roaming se actualizează cu întârziere, din cauza duratei transferului internațional de informații intre operatori. Din acest motiv, serviciul Cronos poate oferi informații întârziate, chiar dacă în mesajul primit sunt menționate data şi ora ultimei actualizări. De asemenea, este posibil ca factura emisă în această perioadă, să conțină o listă incompletă a convorbirilor efectuate în roaming – acestea putând fi facturate chiar și în a treia factură emisă de la întoarcerea în țară (cel mai târziu).
Pe contul tău există o limitare automată a consumului – din sistem, pentru a-ți proteja contul de un cost suplimentar prea mare care poate duce la imposibilitate de plată. Aceasta este stabilită în funcție de valoarea plăților efectuate pe cont. În cazul în care valoarea costurilor suplimentare depășește această limită, este posibil să ți se solicite o plată în avans din valoarea totală a consumului efectuat.

 

Vă spuneam că există limite de consum pentru roaming UE a resurselor naționale. În cazul Orange arată cam așa:

image

Adică în funcție de fiecare abonament în parte vor fi limite de consum pentru voce și date. În special datele sunt afectate, după cum puteți vedea există praguri mai mici (undeva la 80% din resursele naționale) care vor fi aplicate.

Detaliile pe fiecare tip de abonament Orange se găsesc aici.

 

Utilizarea rezonabilă.

La pagina pag 35 din acest PDF Orange România detaliază ceea ce înseamnă utilizare rezonabilă în rețea.

1.20. Politica de utilizare rezonabil` a Serviciilor Roaming SEE a) Scopul Politicii de utilizare rezonabil` este acela de a detecta [i de a preveni utilizarea abuziv` sau anormal` a Serviciilor Roaming de c`tre Clien]i, cum ar fi, de exemplu, utilizarea acestor Servicii de c`tre Clien]i într-un stat membru al SEE în alte scopuri decât pentru c`l`toriile periodice. |n acest scop, Orange România va urm`ri, pe perioade de minim 4 luni pe fiecare SIM Indicatorii Obiectivi. |n cazul \n care Orange România constat` \ndeplinirea Indicatorilor Obiectivi, aceasta va fi \ndrept`]it` s` considere c` se afl` \n prezen]a unei utiliz`ri abuzive sau anormale a Serviciilor de Roaming de c`tre Client [i va putea proceda la: – avertizarea Clientului, prin orice mijloace de comunicare accesibile, cu privire la \nc`lcarea condi]iilor Politicii de utilizare rezonabil` astfel \ncât acesta s` \[i modifice comportamentul de utilizarea Serviciilor de Roaming SEE \n vederea evit`rii atingerii Indicatorilor Obiectivi; – dac` \n termen de maxim 2 s`pt`mâni de la data avertiz`rii Clientul nu \[i modific` comportamentul astfel \ncât Indicatorii Obiectivi s` nu fie \ndeplini]i, Orange România este \ndrept`]it` s` aplice o 36 37 supratax` la valoarea Serviciilor de Roaming SEE pe toat` durata utiliz`rii abuzive sau anormale, \n conformitate cu lit. c). b) Orange România \[i rezerv` dreptul de a limita consumul Serviciilor de Date \n Roaming SEE \n conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul nr. 2016/2286. Limita se aplic` pentru consumul resurselor de Date oferite de Pachetul de Servicii (inclusiv bonusurile din oferta comercial` sau orice alte beneficii). Dup` dep`[irea acestei limite Orange România poate aplica tariful na]ional [i o supratax` \n conformitate cu prevederile lit. c). Limita de consum se va modifica \n func]ie de tariful reglementat al serviciilor de date de gros. c) Valoarea suprataxei specificate la lit. a) [i b) nu va dep`[i tariful reglementat al serviciilor de gros respective, conform prevederilor Regulamentului 531/2012, cu modific`rile ulterioare. Valoarea suprataxei aplicabile poate suferi modific`ri \n func]ie de valoarea tarifului reglementat al serviciilor de gros. Reclama]iile Clien]ilor \n leg`tur` cu Politica de utilizare rezonabil` a Serviciilor de Roaming SEE se vor solu]iona \n conformitate cu prevederile art. 1.10 sau 1.14 din TCG, dup` caz. Politica de utilizare rezonabil` nu se aplic` utiliz`rii Serviciilor de Roaming \n restul lumii.

Pe scurt:

– se face diferență între călătoria în UE și folosirea permanentă a serviciului în UE. Asta vine să preîntâmpine situațiile în care unii utilizatori vor dori să folosească în UE serviciile unui operator mai ieftin – dacă ne uităm la tarifele pe care le avem în România față de cele practicate în alte țări vom înțelege motivația.

– se analizează consumul la fiecare 4 luni și se trag concluzii

– în cazul detectării folosirii ”abuzive” utilizatorul va fi înștiințat

– se poate aplica o suprataxă de depășire a consumului

În concluzie

Din 15 iunie bucurați-vă de ridicarea tarifelor de roaming. În mod normal, pentru călătoria în vacanțe/business costurile de consum în roaming vor scădea drastic pentru toți utilizatorii din UE.

Sunt însă convins că vor fi dificultăți vizibile în ceea ce înseamnă calitatea serviciilor, în special pentru traficul de date.

Iar treaba asta cu consumul abuziv e un lucru discutabil. Până nu vor apărea primele plângeri/suspendări de servicii pe tema asta nu putem spune prea multe.

Trăim și vedem.

Iar pentru că tot a venit vara și încep concediile, bucurați-vă de roaming în UE. Și vă doresc să nu aveți neplăceri sau costuri mari.

P.S.: pe măsură ce voi obține date de la Telekom și de la Vodafone, o să actualizez informațiile de aici.

Ionuţ Bălan
Ionuţ Bălanhttps://www.mobzine.ro
Gadget enthusiast. Ruby Developer. Security addict. IT industry analyst. Reviewer & speaker.

LASA UN COMENTARIU

Scrie comantariul
Introdu numele

*

MobileDirect.ro

Comentarii recente

Recomandare

Bigstep