Luni se discuta viitorul 5G in Romania si daca te intereseaza, te poti implica!

1
Pe 24 august, de la ora 10:00 are loc dezbaterea publică pe marginea proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G și cine are ceva de spus poate să o facă.
Pe 24 august, de la ora 10:00 are loc dezbaterea publică pe marginea proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G și cine are ceva de spus poate să o facă.

Poate că ați văzut în ultima perioadă o grămadă de articole PRO și CONTRA proiectului de lege pentru adoptarea infrastructurii 5G (ce are ca scop principal scoaterea Huawei din joc) și mă gândesc că unii dintre voi au și o opinie legată de acest subiect, de asta m-am gândit să vă spun că luni, 24 august, de la ora 10:00 are loc dezbaterea publică și că dacă vă interesează subiectul ar trebui să participați. Măcar să vedeți ce se discută, dacă nu și să veniți cu idei/propuneri/amendamente vizavi de subiect.

La această dezbatere pot participa toate persoanele fizice sau juridice interesate și pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ, este însă nevoie să vă înscrieți (puteți face asta aici). Detaliile publicate de Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor se pot consulta aici și chiar vă recomand să faceți asta.

De pe site-ul gov.ro avem o descriere a reglementării ce trebuie discutată:

Proiectul de act normativ urmărește stabilirea unui mecanism de autorizare prealabilă a producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, fiind urmărite considerente ce țin de eliminarea oricăror riscuri la adresa securității naționale și apărării naționale.

Prin măsurile propuse se urmăreşte reducerea riscurilor la adresa securităţii naţionale şi apărării naţionale prin instituirea unui regim de autorizare a producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software destinate utilizării în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G.

Prin proiect se propune ca autorizarea să fie acordată prin decizie a Prim-Ministrului, după avizul conform al Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT), fiind luat în considerare rolul stabilit prin Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare al Țării.

Totodată, în prezentul act normativ se propun măsuri de eliminare treptată a tehnologiilor, echipamentelor și programelor software utilizate în prezent de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G.

Prin proiectul de act normativ se propune un regim derogatoriu de la art. 7, respectiv art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu alte cuvinte, proiectul stabileşte că o eventuală cale de atac împotriva deciziilor adoptate potrivit legii poate fi exercitată fără parcurgerea procedurii prealabile stabilite prin Legea nr. 554/2004. Această abordare este de natură a reduce timpul necesar pentru parcurgerea procedurii stabilite prin norma amintită.

Totodată, dată fiind importanţa proiectului de act normativ din perspectiva domeniului securităţii naţionale şi apărării naţionale, se propune ca eventualele litigii să fie analizate în primă instanţă de Curtea de Apel Bucureşti.

Pe de altă parte, din considerentele expuse mai sus, prin proiect se propune ca deciziile adoptate potrivit legii să fie exceptate de la posibilitatea suspendării actului administrativ, persoanele interesate urmând să aibă, în situaţia în care consideră necesar, posibilitatea de a solicita anularea acestora conform Legii nr. 554/2004.

Dincolo de asta, din motivarea legii putem vedea de ce proiectul ăsta de lege, oricum foarte întârziat, ar trebui să ne intereseze:

Economia și societatea în ansamblul ei se bazează din ce în ce mai mult pe serviciile de comunicații electronice, iar furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice au un rol important în asigurarea acelor condiții adecvate pentru furnizarea unor servicii de comunicații electronice sigure. Se constată așadar că serviciile de comunicații electronice sunt o parte importantă a vieții cotidiene și a economiei în general.

Sectorul comunicațiilor electronice este unul extrem de dinamic și are influențe ori efecte asupra multor domenii de activitate. De asemenea, furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice sigure din punctul de vedere al securității acestora poate contribui la atingerea unor obiective stabilite prin alte documente[1] programatice adoptate la nivel național și european, inclusiv cele care privesc digitalizarea serviciilor publice prestate în beneficiul cetățenilor.

De asemenea, serviciile de comunicații electronice sunt vitale și pentru sectorul guvernamental, instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică şi securitate națională.


[1] Secțiunea 7 – „Problemele de securitate privind NGN”  din Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN  (Next Generation Network) și Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Se discută apoi despre securitatea cibernetică și alte lucruri absolut normale și urmează alte aspecte extrem de interesante:

Dezvoltarea tehnologiilor 5G poate crea premisele manifestării unor riscuri şi ameninţări interconectate, de natură a creşte complexitatea, incertitudinea şi volatilitatea mediului global de securitate, iar o gestionare precară a acestora ar putea conduce proliferarea şi redimensionarea unor ameninţări transfrontaliere, precum terorismul, hacktivismul, criminalitatea organizată.

În acest context, creşterea şi îmbunătăţirea comunicaţiilor care susţin servicii digitale inovatoare menite să sprijine cetăţenii şi mediul de afaceri trebuie să fie susţinută prin măsuri de securizare a datelor şi informaţiilor vehiculate în sistemele respective.

Reţelele şi sistemele informatice şi, în principal, Internetul joacă un rol esenţial în societate și trebuie privite ca fiind în strânsă conexiune cu rețelele și serviciile de comunicații electronice definite ca atare în cadrul general din domeniul comunicațiilor electronice.

Modul în care funcționează rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum şi infrastructurile informatice şi de comunicaţii de interes naţional, este strâns legat de tehnologiile, echipamentele și programele software folosite, iar dependența dintre sectoare – comunicații electronice, rețele și sisteme informatice, securitate națională și apărare națională – este una ce trebuie cu atenție gestionată și administrată în interesul statului român.

Drept urmare a celor expuse anterior, o preocupare a statului român o constituie securitatea tehnologiilor, echipamentelor și programelor software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, știut fiind că această nouă generație tehnologică este dezvoltată să servească unor scenarii[1] de utilizare diferite de cele din prezent.


[1] Hotărârea Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România.

Toate bune și frumoase: statul român se preocupă să ne fie nouă bine. Doar că din păcate legea asta are un pur caracter politic de aliniere a României la interesele altor state partenere (în speță SUA) și din punctul meu de vedere scapă din vedere niște lucruri de bun simț: indiferent de modul în care o să fie redactată și aprobată, care va fi impactul legii actuale vizavi de sistemele de telecomunicații existente? Bănuiesc că știți că majoritatea infrastructurii de telecomunicație actuală (3G/4G, cablu optic) este construită fix cu aparate produse în China. Și dacă ne e frică de China, de ce nu facem ceva să rezolvăm și situația actuală?

Pe de altă parte, un proiect de acest gen ar trebui să fie făcut cu cap și coadă, cu criterii clare de evaluare tehnică, transparente, la care operatorii de telecomunicații să poată să participe și să își spună părerea din punct de vedere al impactului economic, funcțional etc. și în felul acesta să fie luată cea mai bună decizie per ansamblu.

Nu țin partea nimănui, dar nu vi se pare ciudat că ori de câte ori apare vreun rău (real sau imaginar) acesta vine dinspre China și Rusia, niciodată dinspre SUA? Și sunt unii care aplaudă puternic orice decizie în acest sens. Și eu îmi doresc să privesc spre Vest și nicidecum spre Est, numai că nu trebuie să înghit orice poveste este debitată de vestici.

Vă dau un subiect de reflecție: e bine ca Facebook, Google, Apple, Microsoft să ne ia datele, să ne monitorizeze și să ne influențeze deciziile, dar dacă cumva intră alții în joc, sunt arătați ca fiind lupul cel rău?

Gândiți-vă la treaba asta în contextul 5G și dacă aveți ceva de spus, faceți-o cât mai aveți timp, participând la dezbatere!

Eu m-am înregistrat ca media tech și sper să pot să particip și să vă spun mai multe despre subiect.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here